VẬT LÍ 10: Hệ quy chiếu phi quán tính
6/9/2024 11:18:30 PM
anhnhat.nguyen1 ...

VẬT LÍ 10: Hệ quy chiếu phi quán tính

Hệ quy chiếu phi quán tính:

Là hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động có gia tốc, trong chương trình vật lí phổ thông ta chỉ xét hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động có gia tốc không đổi.

Ví dụ về lực quán tính và hệ quy chiếu quán tính

Xét hệ chuyển động bi đỏ trượt không ma sát trên xe xanh, hợp lực tác dụng vào bi đỏ bằng 0. Xe xanh chuyển động về phía trước với gia tốc [\vec{a}\)

Xét hệ quy chiếu gắn với một điểm O đứng yên trên mặt đất (hệ quy chiếu quán tính) vì bi đỏ trượt không ma sát trên xe xanh => so với O bi đỏ vẫn đứng yên tại vị trí điểm M.

Xét hệ quy chiếu gắn vào điểm A trên xe xanh chuyển động với gia tốc →a𝑎→: khi xe xanh chuyển động => bi đỏ di chuyển đến điểm B => không có lực tác dụng mà bi đỏ vẫn chuyển động so với xe xanh => chứng tỏ trong hệ quy chiếu gắn vào xe xanh (hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc) đã sinh ra lực làm cho bi đỏ chuyển động, lực đó chính là lực quán tính.

 

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...