ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI
9/8/2023 8:15:44 PM
anhnhat.nguyen1 ...

Sự rãi rác thành những chủ đề rất khác biệt nhau của công việc trình bày mà tôi dành cho triết học của thời đại chúng ta, hẳn nhiên là một khuyết điểm, và người ta phải có nhiềuưa thích hơn đối với một sự diễn giải có lớp lang một chủ thuyết nhất định ; thế nhưng, nó lại thích hợp với hoàn cảnh của một thời đại ít có tham vọng đặt ra những hệ thống toàn diện hơn là luận giải, với những phương pháp thích ứng, những chủ đề nhất định và có giới hạn.

Tất cả những phương pháp ấy, hiện tượng luận, tâm lý học cơ cấu, phân tâm học, vẫn tìm được sự thống nhất của chúng trong sự nghiên cứu về con người, một con người không được đặt vào sự tiến hóa chung của thiên nhiên và của lịch sử mà được đặt ra trong những sựliên hệ cụ thể và hiện tại của nó, thân xác và linh hồn với thế giới bao quanh nó, với tha nhân, với thực tại bên kia bờ thế tục một con người chỉ tìm thấy những nguyên lý và những giá trị trong sự thực hiện thiết thực của khoa học và trong mở kinh nghiệm về đời sống.

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...