Điều khoản và chính sách bảo mật

1. Điều khoản

Bằng cách bạn truy cập trang web TaiLieu24.com của chúng tôi, là bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn không nên truy cập trang web của chúng tôi. Các tài liệu có sẵn trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

Chúng tôi thành lập trang TaiLieu24.com là để giúp cộng đồng có được lượng tài liệu học tập miễn phí và nâng cap kiến thức cho cộng đồng, không lo tốn kém chi phí khi tiếp cận nó.

2. Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bảo vệ bạn. Chúng tôi không thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, truyền hoặc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn hoàn toàn an toàn và bảo mật.

Chúng tôi mong muốn chia sẻ những gì tốt nhất cho cộng đồng, nếu các bạn phát hiện thấy có chia sẻ tài liệu bản quyền của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được gỡ xuống. Rất cần sự hợp tác từ cộng đồng để cộng đồng có một sân chơi lành mạnh cùng phát triển.

3. Giấy phép sử dụng

Bạn được tự do sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và phải tuân thủ các quy tắc của chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền kiểm soát và sử dụng nội dung trên trang web.

Chúng tôi thành lập và cung cấp miễn phí phù hợp với chính sách của quốc gia sở tại.

4. Khước từ

Từ chối và từ chối tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo hành hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web.

Chúng tôi không cung cấp các tài liệu vi phạm pháp luật, từ chối các nội dung hình ảnh khiêu dâm, súng đạn, kích động bạo lực…

5. Hạn chế

Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh, phát sinh hoặc không thể sử dụng tài liệu Ủy quyền là bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. một số khu vực pháp lý nhất định không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, các giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

6. Sửa đổi

Xuất hiện trên trang web TaiLieu24.com có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, kiểu chữ hoặc nhiếp ảnh. TaiLieu24.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. TaiLieu24.com có thể thay đổi các tài liệu có sẵn trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

7. Liên kết

TaiLieu24.com được liên kết với các đối tác và được phép liên kết đến thông tin từ các nguồn miễn phí, thông tin được công bố đầy đủ và được hợp pháp hóa bởi các bên thứ ba.

8. Sửa đổi Điều khoản sử dụng trang web

TaiLieu24.com có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi TaiLieu24.com.

Trước hoặc tại thời điểm sử dụng phần mềm của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định mục đích và nhu cầu của người dùng.

– Chúng tôi không thu thập thông tin người dùng

– Chúng tôi không chia sẻ thông tin người dùng

– Chúng tôi chỉ chia sẻ từ các nguồn từ công cộng và cập nhật nó trên trang web.

Khi một cộng đồng văn minh phát triển, chúng tôi luôn mang đến tiện ích tốt nhất, Xây dựng công cụ thân thiện nhất, chia sẻ những gì tốt nhất cho cộng đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TaiLieu24.com.